Publikacije

Kvalitet zaposlenosti i tržište rada u Srbiji

Jandrić, Maja; Molnar, Dejan

Kvalitet zaposlenosti i tržište rada u Srbiji

Koliko je Srbija daleko od EU?
Belgrade, 2017

Preuzeti publikaciju (700 KB, PDF-File)


Rassismus auf dem Rasen

Lazarević, Krsto

Rassismus auf dem Rasen

Belgrade, 2017

Preuzeti publikaciju (250 KB, PDF-File)


Ko će da premosti jaz?

Hesse, Valeska; Reichart, Daniel

Ko će da premosti jaz?

Belgrade, 2017

Preuzeti publikaciju (270 KB, PDF-File)


Na putu ka blagostanju 4.0 - digitalizacija u Srbiji

Mitrović, Đorđe

Na putu ka blagostanju 4.0 - digitalizacija u Srbiji

Belgrade, 2017

Preuzeti publikaciju (370 KB, PDF-File)


Prvi izveštaj Ženske platforme za razvoj Srbije prioriteti za 2017.|2018. godinu

Prvi izveštaj Ženske platforme za razvoj Srbije prioriteti za 2017.|2018. godinu

sačinjen na osnovu okvira za monitoring i evaluaciju za period od novembra 2014. do septembra 2016. godine
Belgrade, 2016

Preuzeti publikaciju (1,3 MB PDF-File)


Analiza stručnih i političkih predloga za ustavnu reformu

Jerinić, Jelena; Kljajević, Tijana

Analiza stručnih i političkih predloga za ustavnu reformu

u javnosti predstavljeni predlozi u periodu 2006 - 2016
Belgrade, 2016

Preuzeti publikaciju (450 KB, PDF-File)


Socijalna demokratija u Evropi i koncept "dobrog društva"

Socijalna demokratija u Evropi i koncept "dobrog društva"

Belgrade, 2016

Preuzeti publikaciju (1,5 MB PDF-File)


Parlament i spoljna politika

Dragojlović, Nataša; Vučković, Nataša

Parlament i spoljna politika

ka unapredenoj debati i efektivnom nadzoru
Belgrade, 2016

Preuzeti publikaciju (915 KB, PDF-File)


Budućnost EU i zapadni Balkan

Budućnost EU i zapadni Balkan

pogled iz Srbije
Belgrade, 2016

Preuzeti publikaciju (540 KB, PDF-File)


The future of the EU and the Western Balkans

The future of the EU and the Western Balkans

a view from Serbia
Belgrade, 2016

Preuzeti publikaciju (550 KB, PDF-File)


Srbija na izbegličkoj ruti

Grupković, Brankica; Jeličić Kojić, Miroslava; Petronijević, Vladimir

Srbija na izbegličkoj ruti

humanitarni odgovor i pravna prilagodavanja
Belgrade, 2016

Preuzeti publikaciju (700 KB, PDF-File)


Serbia on the refugee route

Grupković, Brankica; Jeličić Kojić, Miroslava; Petronijević, Vladimir

Serbia on the refugee route

the humanitarian response and legal adjustments
Belgrade, 2016

Preuzeti publikaciju (660 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Kancelarija Beograd

Dositejeva 51/1
11000 Beograd, Srbija

+381 11 3283 285
+381 11 3283 271
+381 11 3283 294

Naš tim


Social Media

Pratite nas na Facebooku-u
Pratite nas na Twitter-u

Aktivnosti

Nazad na vrh