FES Kancelarija u Beogradu

Fondacija Fridrich Ebert je prisutna u Beogradu od 1996. godine. Podržava razvoj demokratije, ljudska prava i socijalnu pravdu. Kao nemačka politička fondacija koja je posvećena socijalnoj demokratiji zalažemo se za slobodu, pravdu i solidarnost.

Podržavamo Srbiju i Crnu Goru na njihovom putu u Evropsku uniju i zagovaramo zajedno sa našim političkim partnerima razvoj demokratije i pravnu državu.


Naše teme

Demokratija i politički dijalog

Demokratija i politički dijalog

Fridrih-Ebert-fondacija se u Srbiji i Crnoj Gori zalaže za stabilan i vibrantan demokratski poredak. više

Socijalni dijalog i budućnost rada

Socijalni dijalog i budućnost rada

Svet rada doživljava strukturalne promene koji utiču na društvene odnose moći. više

Prevazići prošlost, osigurati mir

Prevazići prošlost, osigurati mir

Posle iskustva ratnih sukoba i raspada Jugoslavije teme poput očuvanja mira i sigurnosti na Zapadnom Balkanu dobijaju na značaju. više

Socio-ekonomska transformacija

Socio-ekonomska transformacija

Očuvanje klime i zaštita životne sredine igraju sve važniju ulogu u javnom diskursu Srbije i Crne Gore. više

Friedrich-Ebert-Stiftung
Kancelarija Beograd

Dositejeva 51/1
11000 Beograd, Srbija

+381 11 3283 285
+381 11 3283 271
+381 11 3283 294

Naš tim


Social Media

Pratite nas na Facebooku-u
Pratite nas na Twitter-u

Publikacije