Publikacije

Cartography of political perceptions

Fiket, Irena; Pavlović, Zoran; Pudar Draško, Gazela

Cartography of political perceptions

executive summary
Belgrade, 2018

Preuzeti publikaciju (400 KB, PDF-File)


Dohodna nejednakost u Srbiji

Arandarenko, Mihail; Krstić, Gorana; Žarković Rakić, Jelena

Dohodna nejednakost u Srbiji

Od podataka do politike
Belgrade, 2017

Preuzeti publikaciju (700 KB, PDF-File)


From technical negotiations to comprehensive normalization

Gashi, Shpetim; Novaković, Igor

From technical negotiations to comprehensive normalization

Relations between Belgrade and Pristina
Belgrade, 2017

Preuzeti publikaciju (300 KB, PDF-File)


Od tehničkih sporazuma do sveobuhvatne normalizacije

Gashi, Shpetim; Novaković, Igor

Od tehničkih sporazuma do sveobuhvatne normalizacije

Odnosi izmedu Beograda i Prištine
Belgrade, 2017

Preuzeti publikaciju (300 KB, PDF-File)


Da znanje ostane u Srbiji

Jojkić, Igor; Mitrović, Peda

Da znanje ostane u Srbiji

Studija o položaju mladih osoba na tržištu rada u Republici Srbiji
Belgrade, 2017

Preuzeti publikaciju (320 KB, PDF-File)


Položaj žena na tržištu rada

Pantović, Jovana; Bradaš, Sarita; Petovar, Ksenija

Položaj žena na tržištu rada

Belgrade, 2017

Preuzeti publikaciju (530 KB, PDF-File)


Antifeminizam i nacionalizam

Čičkarić, Lilijana

Antifeminizam i nacionalizam

Uloga i atraktivnost desničarskih stranaka za žene
Belgrade, 2017

Preuzeti publikaciju (230 KB, PDF-File)


Koristi od resursne efıkasnosti i perspektive zelenog rasta Crne Gore

Popović, Saša

Koristi od resursne efıkasnosti i perspektive zelenog rasta Crne Gore

Belgrade, 2017

Preuzeti publikaciju (580 KB, PDF-File)


Zapadnobalkanska migrantska ruta u periodu "izvan krize"

Volarević, Siniša

Zapadnobalkanska migrantska ruta u periodu "izvan krize"

Situacija u Republici Srbiji
Belgrade, 2017

Preuzeti publikaciju (370 KB, PDF-File)


Migration along the Western Balkan route: beyond the crisis

Volarević, Siniša

Migration along the Western Balkan route: beyond the crisis

Case of Serbia
Belgrade, 2017

Preuzeti publikaciju (370 KB, PDF-File)


Zašto je STO važna za EU i svetsku trgovinu uopšte?

Bjelić, Predrag

Zašto je STO važna za EU i svetsku trgovinu uopšte?

Belgrade, 2017

Preuzeti publikaciju (250 KB, PDF-File)


Zašto Srbija treba da ude u Svetsku trgovinsku organizaciju?

Todorović, Bojana

Zašto Srbija treba da ude u Svetsku trgovinsku organizaciju?

Belgrade, 2017

Preuzeti publikaciju (250 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Kancelarija Beograd

Dositejeva 51/1
11000 Beograd, Srbija

+381 11 3283 285
+381 11 3283 271
+381 11 3283 294

Naš tim


Social Media

Pratite nas na Facebooku-u
Pratite nas na Twitter-u

Aktivnosti

Nazad na vrh