Publikacije

Pristup tržištu rada tražioca azila i lica kojima je priznat azil

Latković, Boško; Grujičić, Gordana

Pristup tržištu rada tražioca azila i lica kojima je priznat azil

Belgrade, 2019

Preuzeti publikaciju (310 KB, PDF-File)


Obrazovanje dece migranata u Srbiji

Kozma, Robert

Obrazovanje dece migranata u Srbiji

(osnovnoškolsko obrazovanje)
Belgrade, 2019

Preuzeti publikaciju (350 KB, PDF-File)


Opšti osvrt na izazove integracije lica kojima je priznat azil

Jelačić Kojić, Miroslava

Opšti osvrt na izazove integracije lica kojima je priznat azil

Belgrade, 2019

Preuzeti publikaciju (270 KB, PDF-File)


Maglovit put ka Katovicama - šta nas čeka na COPu 24?

Popović, Mirko

Maglovit put ka Katovicama - šta nas čeka na COPu 24?

Belgrade, 2019

Preuzeti publikaciju (320 KB, PDF-File)


Žene na selu - od nevidljivosti do razvojnog potencijala

Bradaš, Sarita; Petovar, Ksenija; Savić, Gordana

Žene na selu - od nevidljivosti do razvojnog potencijala

Belgrade, 2017

Preuzeti publikaciju (500 KB, PDF-File)


Energy for tomorrow!

Energy for tomorrow!

Belgrade, 2018

Preuzeti publikaciju (660 KB, PDF-File)


Overcoming the democratisation deficit in the Western Balkans

Overcoming the democratisation deficit in the Western Balkans

A road to (no)where?
Belgrade, 2018

Preuzeti publikaciju (370 KB, PDF-File)


Srbija i Kosovo 2035

Srbija i Kosovo 2035

Scenariji
Belgrade, 2018

Preuzeti publikaciju (3,2 MB PDF-File)


Serbia and Kosovo in 2035

Serbia and Kosovo in 2035

Scenarios
Belgrade, 2018

Preuzeti publikaciju (3,2 MB PDF-File)


Green growth perspectives for Serbia

Macura, Aleksandar

Green growth perspectives for Serbia

Transparently renewing efficiency
Belgrade, 2018

Preuzeti publikaciju (350 KB, PDF-File)


Analysing income inequality in Serbia

Arandarenko, Mihail; Krstić, Gorana; Žarković Rakić, Jelena

Analysing income inequality in Serbia

From data to policy
Belgrade, 2018

Preuzeti publikaciju (230 KB, PDF-File)


Političke orijentacije građana Srbije

Fiket, Irena; Pavlović, Zoran; Pudar Draško, Gazela

Političke orijentacije građana Srbije

Kartografija nemoći
Belgrade, 2018

Preuzeti publikaciju (3,3 MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Kancelarija Beograd

Dositejeva 51/1
11000 Beograd, Srbija

+381 11 3283 285
+381 11 3283 271
+381 11 3283 294

Naš tim


Social Media

Pratite nas na Facebooku-u
Pratite nas na Twitter-u

Aktivnosti

Nazad na vrh