Publikacije

| Publikacije

Sindikalni monitor sumira trenutne okolnosti u vezi sa sindikalnom politikom u Crnoj Gori


više
Socijalna demokratija u Evropi i koncept "dobrog društva"

Socijalna demokratija u Evropi i koncept "dobrog društva"

Belgrade, 2016

Preuzeti publikaciju (1,5 MB PDF-File)


Parlament i spoljna politika

Dragojlović, Nataša; Vučković, Nataša

Parlament i spoljna politika

ka unapredenoj debati i efektivnom nadzoru
Belgrade, 2016

Preuzeti publikaciju (915 KB, PDF-File)


Budućnost EU i zapadni Balkan

Budućnost EU i zapadni Balkan

pogled iz Srbije
Belgrade, 2016

Preuzeti publikaciju (540 KB, PDF-File)


The future of the EU and the Western Balkans

The future of the EU and the Western Balkans

a view from Serbia
Belgrade, 2016

Preuzeti publikaciju (550 KB, PDF-File)


Srbija na izbegličkoj ruti

Grupković, Brankica; Jeličić Kojić, Miroslava; Petronijević, Vladimir

Srbija na izbegličkoj ruti

humanitarni odgovor i pravna prilagodavanja
Belgrade, 2016

Preuzeti publikaciju (700 KB, PDF-File)


Serbia on the refugee route

Grupković, Brankica; Jeličić Kojić, Miroslava; Petronijević, Vladimir

Serbia on the refugee route

the humanitarian response and legal adjustments
Belgrade, 2016

Preuzeti publikaciju (660 KB, PDF-File)


Studija o izbeglicama - Srbija 2016

Studija o izbeglicama - Srbija 2016

Belgrade, 2016

Preuzeti publikaciju (400 KB, PDF-File)


Studija o izbeglicama - Srbija 2016

Studija o izbeglicama - Srbija 2016

Belgrade, 2016

Preuzeti publikaciju (1 MB, PDF-File)


A study of refugees - Serbia 2016

A study of refugees - Serbia 2016

Belgrade, 2016

Preuzeti publikaciju (400 KB, PDF-File)


Zapadni Balkan izmedu geografije i geopolitike

Zapadni Balkan izmedu geografije i geopolitike

Belgrade, 2016

Preuzeti publikaciju (640 KB, PDF-File)


Western Balkans between geography and geopolitics

Western Balkans between geography and geopolitics

Belgrade, 2016

Preuzeti publikaciju (630 KB, PDF-File)


Serbia and Germany

Milenović, Nenad

Serbia and Germany

from suspicion to trust
Belgrade, 2016

Preuzeti publikaciju (360 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Kancelarija Beograd

Dositejeva 51/1
11000 Beograd, Srbija

+381 11 3283 285
+381 11 3283 271
+381 11 3283 294

Naš tim


Social Media

Pratite nas na Facebooku-u
Pratite nas na Twitter-u

Aktivnosti

Nazad na vrh