Publikacije

| Publikacije

Sindikalni monitor sumira trenutne okolnosti u vezi sa sindikalnom politikom u Crnoj Gori


više
Antifeminizam i nacionalizam

Čičkarić, Lilijana

Antifeminizam i nacionalizam

Uloga i atraktivnost desničarskih stranaka za žene
Belgrade, 2017

Preuzeti publikaciju (230 KB, PDF-File)


Koristi od resursne efıkasnosti i perspektive zelenog rasta Crne Gore

Popović, Saša

Koristi od resursne efıkasnosti i perspektive zelenog rasta Crne Gore

Belgrade, 2017

Preuzeti publikaciju (580 KB, PDF-File)


Zapadnobalkanska migrantska ruta u periodu "izvan krize"

Volarević, Siniša

Zapadnobalkanska migrantska ruta u periodu "izvan krize"

Situacija u Republici Srbiji
Belgrade, 2017

Preuzeti publikaciju (370 KB, PDF-File)


Migration along the Western Balkan route: beyond the crisis

Volarević, Siniša

Migration along the Western Balkan route: beyond the crisis

Case of Serbia
Belgrade, 2017

Preuzeti publikaciju (370 KB, PDF-File)


Zašto je STO važna za EU i svetsku trgovinu uopšte?

Bjelić, Predrag

Zašto je STO važna za EU i svetsku trgovinu uopšte?

Belgrade, 2017

Preuzeti publikaciju (250 KB, PDF-File)


Zašto Srbija treba da ude u Svetsku trgovinsku organizaciju?

Todorović, Bojana

Zašto Srbija treba da ude u Svetsku trgovinsku organizaciju?

Belgrade, 2017

Preuzeti publikaciju (250 KB, PDF-File)


Kvalitet zaposlenosti i tržište rada u Srbiji

Jandrić, Maja; Molnar, Dejan

Kvalitet zaposlenosti i tržište rada u Srbiji

Koliko je Srbija daleko od EU?
Belgrade, 2017

Preuzeti publikaciju (700 KB, PDF-File)


Rassismus auf dem Rasen

Lazarević, Krsto

Rassismus auf dem Rasen

Belgrade, 2017

Preuzeti publikaciju (250 KB, PDF-File)


Ko će da premosti jaz?

Hesse, Valeska; Reichart, Daniel

Ko će da premosti jaz?

Belgrade, 2017

Preuzeti publikaciju (270 KB, PDF-File)


Na putu ka blagostanju 4.0 - digitalizacija u Srbiji

Mitrović, Đorđe

Na putu ka blagostanju 4.0 - digitalizacija u Srbiji

Belgrade, 2017

Preuzeti publikaciju (370 KB, PDF-File)


Prvi izveštaj Ženske platforme za razvoj Srbije prioriteti za 2017.|2018. godinu

Prvi izveštaj Ženske platforme za razvoj Srbije prioriteti za 2017.|2018. godinu

sačinjen na osnovu okvira za monitoring i evaluaciju za period od novembra 2014. do septembra 2016. godine
Belgrade, 2016

Preuzeti publikaciju (1,3 MB PDF-File)


Analiza stručnih i političkih predloga za ustavnu reformu

Jerinić, Jelena; Kljajević, Tijana

Analiza stručnih i političkih predloga za ustavnu reformu

u javnosti predstavljeni predlozi u periodu 2006 - 2016
Belgrade, 2016

Preuzeti publikaciju (450 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Kancelarija Beograd

Dositejeva 51/1
11000 Beograd, Srbija

+381 11 3283 285
+381 11 3283 271
+381 11 3283 294

Naš tim


Social Media

Pratite nas na Facebooku-u
Pratite nas na Twitter-u

Aktivnosti

Nazad na vrh