Publikacije

| Publikacije

Sindikalni monitor sumira trenutne okolnosti u vezi sa sindikalnom politikom u Crnoj Gori


više
The challenges of national identity politics in Western Europe

Milačić, Filip

The challenges of national identity politics in Western Europe

Learning from the Montenegrin Example
Belgrade, 2019

Preuzeti publikaciju (270 KB, PDF-File)


Izazovi politike nacionalnog identiteta u Zapadnoj Evropi

Milačić, Filip

Izazovi politike nacionalnog identiteta u Zapadnoj Evropi

Učenja na primeru Crne Gore
Belgrade, 2019

Preuzeti publikaciju (320 KB, PDF-File)


Indikatori dostojanstvenog rada u Srbiji

Bradaš, Sarita; Reljanović, Mario

Indikatori dostojanstvenog rada u Srbiji

Analiza normativnog okvira i prakse
Belgrade, 2019

Preuzeti publikaciju (1,2 MB PDF-File)


Naša urušena prava

Naša urušena prava

Belgrade, 2019

Preuzeti publikaciju (6,8 MB PDF-File)


Mladi u Srbiji 2018/2019

Popadić, Dragan; Pavlović, Zoran; Mihailović, Srećko

Mladi u Srbiji 2018/2019

Belgrade, 2019

Preuzeti publikaciju (590 KB, PDF-File)


Studija o mladima u Crnoj Gori 2018/2019

Dukanović, Petar

Studija o mladima u Crnoj Gori 2018/2019

Belgrade, 2019

Preuzeti publikaciju (600 KB, PDF-File)


Pristup tržištu rada tražioca azila i lica kojima je priznat azil

Latković, Boško; Grujičić, Gordana

Pristup tržištu rada tražioca azila i lica kojima je priznat azil

Belgrade, 2019

Preuzeti publikaciju (310 KB, PDF-File)


Obrazovanje dece migranata u Srbiji

Kozma, Robert

Obrazovanje dece migranata u Srbiji

(osnovnoškolsko obrazovanje)
Belgrade, 2019

Preuzeti publikaciju (350 KB, PDF-File)


Opšti osvrt na izazove integracije lica kojima je priznat azil

Jelačić Kojić, Miroslava

Opšti osvrt na izazove integracije lica kojima je priznat azil

Belgrade, 2019

Preuzeti publikaciju (270 KB, PDF-File)


Maglovit put ka Katovicama - šta nas čeka na COPu 24?

Popović, Mirko

Maglovit put ka Katovicama - šta nas čeka na COPu 24?

Belgrade, 2019

Preuzeti publikaciju (320 KB, PDF-File)


Žene na selu - od nevidljivosti do razvojnog potencijala

Bradaš, Sarita; Petovar, Ksenija; Savić, Gordana

Žene na selu - od nevidljivosti do razvojnog potencijala

Belgrade, 2017

Preuzeti publikaciju (500 KB, PDF-File)


Energy for tomorrow!

Energy for tomorrow!

Belgrade, 2018

Preuzeti publikaciju (660 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Kancelarija Beograd

Dositejeva 51/1
11000 Beograd, Srbija

+381 11 3283 285
+381 11 3283 271
+381 11 3283 294

Naš tim


Social Media

Pratite nas na Facebooku-u
Pratite nas na Twitter-u

Aktivnosti

Nazad na vrh