Publikacije

| Publikacije

Sindikalni monitor sumira trenutne okolnosti u vezi sa sindikalnom politikom u Crnoj Gori


više
Dobar susjed

Vučković, Vladimir; Vukanović, Miloš; Popović, Mira

Dobar susjed

Crna gora i regionalna saradnja
Belgrade, 2021

Preuzeti publikaciju (250 KB, PDF-File)


Balkanization instead of europeanization

Balkanization instead of europeanization

Fight against corruption in Montenegro
Belgrade, 2021

Preuzeti publikaciju (340 KB, PDF-File)


Energy transition in Serbia

Young, Jasminka; Macura, Aleksandar

Energy transition in Serbia

Cohesion or collision?
Belgrade, 2021

Preuzeti publikaciju (600 KB, PDF-File)


Electoral compass 2020

Electoral compass 2020

Analysis of the political landscape in Serbia
Belgrade, 2021

Preuzeti publikaciju (2,3 MB PDF-File)


Politička ekonomija izlaska i lojalnosti

Arandarenko, Mihail

Politička ekonomija izlaska i lojalnosti

Uticaj emigracije i doznaka na socioekonomski razvoj Srbije
Belgrade, 2020

Preuzeti publikaciju


Brussels agreements between Kosovo and Serbia

Gashi, Shpetim; Novaković, Igor

Brussels agreements between Kosovo and Serbia

A quantitative implementation assessment
Belgrade, 2020

Preuzeti publikaciju (300 KB, PDF-File)


Proširenje EU u Jugoistočnoj Evropi u doba pandemije

Proširenje EU u Jugoistočnoj Evropi u doba pandemije

Politička analiza sačinjena na predlog Ditmira Bušatija, bivšeg ministra spoljnih poslova Albanije
Belgrade, 2020

Preuzeti publikaciju (650 KB, PDF-File)


Balkanizacija umjesto evropeizacije

Balkanizacija umjesto evropeizacije

Borba protiv korupcije u Crnoj Gori
Belgrade, 2020

Preuzeti publikaciju (370 KB, PDF-File)


Socijalna dimenzija procesa pristupanja Srbije Evropskoj Uniji

Vučković, Nataša

Socijalna dimenzija procesa pristupanja Srbije Evropskoj Uniji

Belgrade, 2020

Preuzeti publikaciju (450 KB, PDF-File)


When the political elite underestimate citizens

When the political elite underestimate citizens

Parliamentary elections in Montenegro
Belgrade, 2020

Preuzeti publikaciju (340 KB, PDF-File)


Kad politička elita podcijeni gradane

Kad politička elita podcijeni gradane

Parlamentarni izbori u Crnoj Gori
Belgrade, 2020

Preuzeti publikaciju (400 KB, PDF-File)


Sindikati i društvene promene

Sindikati i društvene promene

Predlozi za progresivnu ekonomsku i socijalnu politiku
Belgrade, 2020

Preuzeti publikaciju (590 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Kancelarija Beograd

Dositejeva 51/1
11000 Beograd, Srbija

+381 11 3283 285
+381 11 3283 271
+381 11 3283 294

Naš tim


Social Media

Pratite nas na Facebooku-u
Pratite nas na Twitter-u

Aktivnosti

Nazad na vrh