Publikacije

| Publikacije

Sindikalni monitor sumira trenutne okolnosti u vezi sa sindikalnom politikom u Crnoj Gori


više
Tranzicija i institucije

Tranzicija i institucije

Bonn, 2003

Preuzeti publikaciju (19060 KB, PDF-File)


Socijalna slika i reforme u Srbiji

Socijalna slika i reforme u Srbiji

istraživanje
Bonn, 2003

Preuzeti publikaciju (6050 KB, PDF-File)


Partijska scena Srbije posle 5. oktobra 2000

Partijska scena Srbije posle 5. oktobra 2000

Bonn, 2003

Preuzeti publikaciju (16970 KB, PDF-File)


Srbija i Crna Gora na putu ka Evropskoj Uniji

Srbija i Crna Gora na putu ka Evropskoj Uniji

dve godine kasnije. - Beograd, 2002. - S. 34 -48 : Ill. = 1300 KB, PDF-File. - (Vreme
Bonn, 2003

Preuzeti publikaciju (1300 KB, PDF-File)


Kakav ustav treba Srbiji

Kakav ustav treba Srbiji

Bonn, 2003

Preuzeti publikaciju (1530 KB, PDF-File)


KOS i DOS

KOS i DOS

Bonn, 2003

Preuzeti publikaciju (1750 KB, PDF-File)


Addressing emergency

Addressing emergency

welfare state reform in South Eastern Europe
Bonn, 2003

Preuzeti publikaciju (16360 KB, PDF-File)


Ustavno pravni okvir decentralizacije Srbije i autonomije Vojvodine

Ustavno pravni okvir decentralizacije Srbije i autonomije Vojvodine

Bonn, 2003

Preuzeti publikaciju (15270 KB, PDF-File)


Globalizacija i tranzicija

Globalizacija i tranzicija

Bonn, 2003

Preuzeti publikaciju (17970 KB, PDF-File)


Otvoreno o korupciji - carina

Otvoreno o korupciji - carina

Bonn, 2003

Preuzeti publikaciju (1750 KB, PDF-File)


Otvoreno o korupciji - zdravstvo

Otvoreno o korupciji - zdravstvo

Bonn, 2003

Preuzeti publikaciju (1800 KB, PDF-File)


Otvoreno o korupciji - školstvo

Otvoreno o korupciji - školstvo

Bonn, 2003

Preuzeti publikaciju (1610 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Kancelarija Beograd

Dositejeva 51/1
11000 Beograd, Srbija

+381 11 3283 285
+381 11 3283 271
+381 11 3283 294

Naš tim


Social Media

Pratite nas na Facebooku-u
Pratite nas na Twitter-u

Aktivnosti

Nazad na vrh