Search

37 results:
1.
22.03.2022
Towards a Revival of Democracy
 
3.aprila 2022 godine, gradjani i gradjanke Srbije biraju novi saziv Narodne skupštine, predsednika države i skupštinu grada Beograda, koja ?e izabrati novog gradona?elnika.  
2.
02.03.2022
Socijaldemokratski klub
 
„Socijaldemokratski klub“ u organizaciji fondacije Fridrih Ebert okuplja aktiviste i politi?are ukupnog proevropskog i demokratskog spektra u Srbiji.  
3.
01.03.2022
„Quo Vadis Balkan?“
 
Budu?nost procesa pristupanja EU bila je tema „Podgori?kog plenuma“ koji smo realizovali u saradnji sa „Akademijom za demokratski razvoj“ i „Centrom za gradjansko obrazovanje“ 11. i 12. februara…  
4. Zaštita podataka  
Zaštita podataka Friedrich-Ebert-Stiftung pridaje maksimalni zna?aj zaštiti vaših li?nih podataka. Strogo se pridržava zakonskih odredbi koji regulišu prihvatljivost rada sa li?nim podacima –a…  
5.
15.12.2021
Party politics and the state of emergency
 
Behaviour of Political Parties During the Coronavirus Pandemic  
6.
09.12.2021
BRISELSKI SPORAZUMI IZMEDJU KOSOVA I SRBIJE
 
Priština i Beograd su tokom poslednjih 10 godina u Briselu vodili pregovore o gotovo 50 dokumenata, zaklju?enih u 21 sporazumu, dok je 80 procenata njih primenjeno. Briselskim dijalogom nije okon?an…  
7.
09.12.2021
Proširenje EU u Jugoisto?noj Evropi u doba pandemije
 
Integracija “jugoisto?noevropske šestorke” (JIE6) u Evropsku uniju bio bi korak ka ostvarenju “finaliteta” Unije. To bi, u kona?nom ishodu, zna?ilo da se projekat evropskih integracija konsolidovao…  
8.
09.12.2021
Kad politi?ka elita podcijeni gradane
 
Prije parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, CGO i FES su predstavili nalaze istraživanja javnog mnjenja prema nizu društveno-politi?kih pitanja koji oblikuju i odnos prema izbornoj ponudi. Istraživanje…  
9.
09.12.2021
Izbori u Srbiji 2020
 
Vladaju?a Srpska napredna stranka odnela je pobedu sa osvojenih 75,2% mandata na parlamentarnim izborima u junu 2020, koje je bojkotovao ve?i deo opozicije, a nakon kojih u parlamentu skoro da ne?e…  
10.
09.12.2021
DEMOKRATIJA I VANREDNO STANJE
 
Pozvali smo eksperte, politikologe, sociologe i politi?ke analiti?are da daju svoje vi?enje odgovora vlada na krizu izazvanu korona virusom, kao i uticaja koji to ima na demokratske institucije i…  
Search results 1 until 10 of 37
Nazad na vrh