Demokratija i politički dijalog

Fridrih-Ebert-fondacija se u Srbiji i Crnoj Gori zalaže za stabilan i vibrantan demokratski poredak. Fokus našeg obrazovnog rada, pored treninga za političke veštine, leži na idejama i vrednostima socijalne demokratije: sloboda, pravda i solidarnost. U cilju demokratskog razvoja organizujemo društveni dijalog koji se odvija u forumima, debatama, konferencijama i okruglim stolovima. Osim toga bavimo se i EU integracijama, društveno-reformskim procesima, pravednom socijalnom i ekonomskom politikom i rodnom ravnopravnošču.


Aktivnosti na temu

Towards a Revival of Democracy

3.aprila 2022 godine, gradjani i gradjanke Srbije biraju novi saziv Narodne skupštine, predsednika države i skupštinu grada Beograda, koja će izabrati novog gradonačelnika. Posle godina zastoja u procesu demokratizacije, nedostatka političke volje za proces pridruživanja Evropskoj Uniji i geopolitičkih zapleta, ovi izbori predstavljaju šansu za obnavljanje demokratije u Srbiji. Ovaj zbornik kratkih tekstova sa ličnim stavovima autora nudi spektar mišljenja proevropske demokratske opozicije i ističe relevantnost, izazov i duh istorijskog značaja predstojećih izbora u Srbiji.

PDF verzija publikacije na engleskom jeziku

Socijaldemokratski klub

„Socijaldemokratski klub“ u organizaciji fondacije Fridrih Ebert okuplja aktiviste i političare ukupnog proevropskog i demokratskog spektra u Srbiji. Kroz diskusije i zajedničke aktivnosti podržavamo ideju da relevantni politički akteri prepoznaju saradnju na osnovu vrednosti kao zajednički cilj. Naš gost 2. februara 2022. godine bio je Adis Ahmetović, poslanik nemačkog Bundestaga, i sa njim smo razgovarali o aktuelnoj političkoj situaciji i demokratskom potencijalu u srpskom društvu.

Friedrich-Ebert-Stiftung
Büro Belgrad

Dositejeva 51/1
11000 Belgrad, Serbien

+381 11 3283 285
+381 11 3283 271
+381 11 3283 294

Unser Team


Social Media

Folgen Sie uns auf Facebook
Folgen Sie uns auf Twitter

Publikacije

Nazad na vrh