Ko će da premosti jaz?

Razvoj ekonomskih i indikatora tržišta rada je u većini zemalja srednje i jugoistočne Evrope opet pozitivan. Međutim socijalno pitanje ostaje i dalje problematično, sve više je prekarnih radnih odnosa dok konvergencija ostaje sve udaljeniji cilj.

Razmimoilaženje privrednog rasta i razvoja blagostanja se može objasniti ciljanim politikama obezvređivanja zarada poslednjih godina, nefunkcionalnim socijalnim dijalogom između socijalnih partnera i vlada kao i slabošću sindikalnog pokreta i njegovih pregovaračkih partnera na strani poslodavaca.

Ko će da premosti jaz?

Hesse, Valeska; Reichart, Daniel

Ko će da premosti jaz?

Belgrade, 2017

Preuzeti publikaciju (270 KB, PDF-File)

Friedrich-Ebert-Stiftung
Kancelarija Beograd

Dositejeva 51/1
11000 Beograd, Srbija

+381 11 3283 285
+381 11 3283 271
+381 11 3283 294

Naš tim


Social Media

Pratite nas na Facebooku-u
Pratite nas na Twitter-u