CoopAIRation

Zagađenje vazduha predstavlja izazov kako na evropskom, tako i na regionalnom nivou Zapadnog Balkana. Godišnji izveštaji agencija za zaštitu životne sredine Srbije i Kosova pokazuju alarmantni nivo zagađenosti vazduha, posebno u urbanim sredinama.

Proces evropskih integracija je za obe strane dobra prilika za unapređenje kvaliteta vazduha, javnog zdravlja i kvaliteta života građana kroz primenu zakonodavstva Evropske unije u ovoj oblasti.

CoopAIRation

Pantić, Ognjan; Gerguri, Elion

CoopAIRation

Kvalitet vazduha i proces evropskih integracija Srbije i Kosova
Belgrade, 2020

Preuzeti publikaciju (530 KB, PDF-File)

Friedrich-Ebert-Stiftung
Kancelarija Beograd

Dositejeva 51/1
11000 Beograd, Srbija

+381 11 3283 285
+381 11 3283 271
+381 11 3283 294

Naš tim


Social Media

Pratite nas na Facebooku-u
Pratite nas na Twitter-u