Publikationen

Serbian elections 2023

Serbian elections 2023

The fall of democratic facade
Belgrade, 2024

Publikation herunterladen (600 KB, PDF-File)


Serbien : Gewerkschaftsmonitor

Serbien : Gewerkschaftsmonitor

Berlin, 2023, 2021:

Publikation herunterladen


80 godina AFŽ - Antifašistički front žena

80 godina AFŽ - Antifašistički front žena

Belgrade, 2024

Publikation herunterladen (45 KB, PDF-File)


Socijalni dijalog u vreme pandemije virusa Covid-19

Arandarenko, Mihail; Aleksić, Dragan

Socijalni dijalog u vreme pandemije virusa Covid-19

Šta se dogodilo sa ranjivim grupama na tržištu rada?
Belgrade, 2023

Publikation herunterladen (360 KB, PDF-File)


Mogući ekonomski efekti inicijative za regionalnu saradnju "Otvoreni Balkan"

Bjelić, Predrag; Kastratović, Radovan

Mogući ekonomski efekti inicijative za regionalnu saradnju "Otvoreni Balkan"

Belgrade, 2023

Publikation herunterladen (500 KB, PDF-File)


Montenegro : Gewerkschaftsmonitor

Montenegro : Gewerkschaftsmonitor

Berlin, 2023, 2021:

Publikation herunterladen


Osvajanje medijskog prostora

Osvajanje medijskog prostora

Zbirka tekstova Iz ugla aktivistkinje/aktiviste Ženske platforme 2021-2022
Belgrade, 2023

Publikation herunterladen (22 MB, PDF-File)


Decenija crnogorskih pregovora sa EU

Decenija crnogorskih pregovora sa EU

Kako izaći iz kružnog toka?
Belgrade, 2023

Publikation herunterladen (300 KB, PDF-File)


A decade of Montenegrin negotiations with the EU

A decade of Montenegrin negotiations with the EU

Belgrade, 2023

Publikation herunterladen (300 KB, PDF-File)


Digitalni jaz i ranjive grupe u Srbiji

Mitrović, Đorđe

Digitalni jaz i ranjive grupe u Srbiji

Belgrade, 2022

Publikation herunterladen (560 KB, PDF-File)


Atraktivnost Srbije za strane direktne investicije

Bjelić, Predrag

Atraktivnost Srbije za strane direktne investicije

U svetlu 'nearshoring' aktivnosti evropskih kompanija
Belgrade, 2022

Publikation herunterladen (460 KB, PDF-File)


Tranzicija ka cirkularnoj ekonomiji

Mitrović, Đorđe; Jandrić, Maja

Tranzicija ka cirkularnoj ekonomiji

I izazovi za trižište rada
Belgrade, 2022

Publikation herunterladen (630 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Büro Belgrad

Dositejeva 51/1
11000 Belgrad, Serbien

+381 11 3283 285
+381 11 3283 271
+381 11 3283 294

Unser Team


Social Media

Folgen Sie uns auf Facebook
Folgen Sie uns auf Twitter

Aktivitäten