Aktivnosti 2021

Tara Tepavac, Miroslav Zivanovic | 2021, Aktivnosti

Behaviour of Political Parties During the Coronavirus Pandemic


više

Marijana Pajvančić | 2021, Aktivnosti

Studija „Rodna ravnopravnost u ustavnom razvoju Srbije“ je svojevrsno svedočanstvo o dugom i trnovitom putu kojim se išlo dugi niz godina u toku procesa konstitucionalizacije rodne ravnopravnostii postupno osvajanja slobode za sve gradjane i gradjanke Srbije.


više

Young, Jasminka; Macura, Aleksandar | 2021, Aktivnosti

Energetska tranzicija u Srbiji ne odnosi se samo na energetski miks, tehnologiju ili emisije. To je proces kome mora da prethodi promena u društvu.


više

Dr. Simonida Kacarska, Dr. Filip Milacic | 2021, Aktivnosti

Kao “trenutak za izvršnu vlast”, tekuća kriza izazvana pandemijom kovida-19 izabranim zvaničnicima pruža do sada neviđenu priliku da još više prigrabe vlast i podrivaju sistem kontrole i ravnoteže vlasti (check and balances).


više

Senada Selo Sabic | 2021, Aktivnosti

Prikaz odnosa među susednim državama tokom perioda od devet meseci pokazuje da ranjivost izazvana krizom usled kovida-19 nije iskorišćena protiv suseda. Medjutim, kriza nije iznedrila ni značajnu solidarnost, osim u slučajevima gde ona već postoji.


više

Friedrich-Ebert-Stiftung
Kancelarija Beograd

Dositejeva 51/1
11000 Beograd, Srbija

+381 11 3283 285
+381 11 3283 271
+381 11 3283 294

Naš tim


Social Media

Pratite nas na Facebooku-u
Pratite nas na Twitter-u

Nazad na vrh