Aktivnosti 2017

11.04.2017 | 2017, Aktivnosti

Od trenutka kada je održana prva konferencija o Zapadnom Balkanu u okviru takozvanog Berlinskog procesa, okolnosti u Evropi su se značajno izmenile.


više

11.04.2017 | 2017, Aktivnosti

FES u saradnji sa „Ženskom platformom za razvoj Srbije“ razvija nove formate događaja za uspostavljanje dijaloga o važnim društveno-političkim oblastima za razvoj Srbije.


više

11.04.2017 | 2017, Aktivnosti

U okviru FES-foruma „Progresivna ekonomska politika“ fondacija Friedrih Ebert u Beogradu je 24. aprila 2017. okupila predstavnike i predstavnice reprezentativnih sindikalnih centrala, ministarstva privrede i poslodavaca kao i ekonomske stručnjake, koji su u okviru diskusije suočavali mišljenja o borbi protiv…


više

| 2017, Aktivnosti

Strah od promena i želja za stabilnošću pogoduju neliberalnim praksama u državi i društvu kao i nastajanju novih prepreka ka daljoj demokratizaciji u mnogim zemljama Evrope. U ovom kontekstu želimo da istražimo, gde su aktivne tačke srpskog društva danas, šta pospešuje ili blokira spremnost za participaciju, koji…


više

| 2017, Aktivnosti

roces restrukturiranja i privatizacije, ekonomska kriza i promene vezane za ključne institucije tržišta obeležili su period od poslednjih 15 godina. I pored poboljšanja na tržištu rada u prethodnih nekoliko godina, primetno je da su osnovni indikatori – stopa aktivnosti, stopa zaposlenosti i stopa nezaposlenosti u toku…


više

| 2017, Aktivnosti

Digitalizacija kreira nove tehnološke osnove i mogućnosti za saradnju, proizvodnju, organizaciju preduzeća i distribuciju roba i usluga. Kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji ovim procesima izložena je i Srbija. U ovom kontekstu nameću se važna pitanja: Koje posledice ima digitalizacija na socijalne sisteme…


više

| 2017, Aktivnosti

Razvoj ekonomskih i indikatora tržišta rada je u većini zemalja srednje i jugoistočne Evrope opet pozitivan. Međutim socijalno pitanje ostaje i dalje problematično, sve više je prekarnih radnih odnosa dok konvergencija ostaje sve udaljeniji cilj.


više

Friedrich-Ebert-Stiftung
Kancelarija Beograd

Dositejeva 51/1
11000 Beograd, Srbija

+381 11 3283 285
+381 11 3283 271
+381 11 3283 294

Naš tim


Social Media

Pratite nas na Facebooku-u
Pratite nas na Twitter-u

Nazad na vrh