Zaštita podataka

Friedrich-Ebert-Stiftung pridaje maksimalni značaj zaštiti vaših ličnih podataka. Strogo se pridržava zakonskih odredbi koji regulišu prihvatljivost rada sa ličnim podacima –a posebno EU Uredbe o opštoj zaštiti podataka (EU General Data Protection Regulation – GDPR) i Saveznog zakona o zaštiti podataka Nemačke (BDSG) – i preduzela je propisane tehničke organizacione mere za osiguranje zaštite podataka.

Sledeće informacije imaju za cilj da pruže rezime o tome kako koristimo ovu zaštitu, a posebno koju vrstu podataka prikupljamo, obrađujemo i koristimo za koje svrhe, i kakva prava imate u skladu sa zakonom.

Automatski prikupljeni podaci

Standardna procedura Friedrich-Ebert-Stiftung je da prikuplja i čuva u fajlovima na svom serveru sledeće informacije koje nam se automatski dostavljaju putem našeg pretraživača kada pristupite web stranici:

  • tip/verziju pretraživača
  • korišteni operativni sistem
  • URL sajta kome ste pristupili neposredno pre
  • host naziv računara kojim se ostvaruje pristup (IP adresa)
  • vreme i datum upućivanja zahteva prema serveru

Ove informacije Friedrich-Ebert-Stiftung ne može povezati sa nekom određenom osobom. One se procenjuju isključivo anonimno i koriste se za unapređenje kvaliteta sadržaja web stranice i optimizaciju njenih funkcija. Podaci se ne spajaju, okupljaju niti kombinuju ni sa kakvim drugim izvorima podataka, i nikakvi korisnički profili se ne kreiraju ni na koji drugi način.

Otkrivanje ličnih podataka od strane korisnika

Generalno govoreći, da bi se koristile usluge koje pruža Friedrich-Ebert-Stiftung (npr. publikacije ili događaji) ili procesuirali upiti (npr. o stipendijama) potrebno je dati lične podatke (npr. kontakt podatke kao što je ime, poštanska adresa, e-mail adresa). Friedrich-Ebert-Stiftung sme prikupljati i procesuirati ove podatke samo u okviru granica koje su strogo definisane zakonom.

Ako se traži vaš pristanak (npr. kada se registrujete za primanje našeg newslettera), Friedrich-Ebert-Stiftung sprovodi maksimalnu brigu da osigura usklađenost sa odredbama i formalnim zahtevima potrebnim za regularan pristanak. U bilo kom trenutku možete opozvati sadržaj svoje izjave o pristanku; to se takođe odnosi i na povlačenje izjave o pristanku koju ste dali Friedrich-Ebert-Stiftung.

Kolačići

Internet stranice koriste takozvane «kolačiće» na nekoliko mesta. Njihova svrha je da web stranicu učine lakšom za korišćenje, delotvornijom i sigurnijom. Kolačići su mali tekstualni fajlovi koji se čuvaju na vašem računaru, a memoriše ih vaš pretraživač. Većina kolačića koje mi koristimo su takozvani «kolačići za sesije». Ovi kolačići se automatski brišu nakon završetka sesije. Kolačići ne prave nikakvu štetu vašem računaru, i ne sadrže nikakve viruse.

Vaša prava

Imate pravo na informacije o podacima koje čuva Friedrich-Ebert-Stiftung, a koje se odnose na vašu ličnost, poreklo podataka i njihove primaoce, svrhu čuvanja. Ako ste zainteresovani za te informacije, molimo kontaktirajte online uredničko osoblje Friedrich-Ebert-Stiftung Za ostala pitanja u vezi Vaših prava na informisanje ili obradu Vaših ličnih podataka na raspolaganju Vam stoji zaduženo lice u Friedrich-Ebert-Stiftung (Kontakt: Thomas Müthlein datenschutz(at)fes.de).

Alatke za analizu weba, plugin

Web stranica Friedrich-Ebert-Stiftung koristi sledeće usluge koje koriste kolačiće:  YouTube. Dodatne informacije možete dobiti ako kliknete na navedene usluge.

Matomo alatka za web analizu (ranije Piwik)

Matomo software za web analizu postavlja kolačić na računar korisnika.