Search

37 results:
21.
15.08.2021
Foreign policy making in Southeast Europe in times of the pandemic
 
Prikaz odnosa me?u susednim državama tokom perioda od devet meseci pokazuje da ranjivost izazvana krizom usled kovida-19 nije iskorišc?ena protiv suseda. Medjutim, kriza nije iznedrila ni zna?ajnu…  
22.
09.12.2019
CoopAIRation
 
Zaga?enje vazduha predstavlja izazov kako na evropskom, tako i na regionalnom nivou Zapadnog Balkana. Godišnji izveštaji agencija za zaštitu životne sredine Srbije i Kosova pokazuju alarmantni nivo…  
23.
09.12.2019
Izazovi politike nacionalnog identiteta u Zapadnoj Evropi
 
Poja?ane imigracije i demografski faktori doveli su do pove?anja etni?ke i verske heterogenosti zapadnoevropskih društava, cime je pitanje nacionalnog identiteta gurnuto u prvi plan politi?ke debate,…  
24.
09.12.2019
Indikatori dostojanstvenog rada u Srbiji
 
Koji su osnovni nedostaci u pravnom okviru i praksi, u pore?enju sa standardima dostojanstvenog rada? Da li aktuelne politike i stanje zakonodavstva mogu obezbediti dostojanstven rad u Srbiji? U kom…  
25.
09.12.2019
Studija o mladima u Crnoj Gori 2018 / 2019
 
Na koji na?in mladi u Jugoisto?noj Evropi i Crnoj Gori provode vreme? Koje vrednosti su im važne i šta žele da postignu u životu? ?ega se mladi danas najviše boje? Koliko veruju Vladi, a koliko…  
26.
09.12.2019
Mladi u Srbiji 2018 / 2019
 
Na koji na?in mladi u Jugoisto?noj Evropi i Srbiji provode vreme? Koje vrednosti su im važne i šta žele da postignu u životu? ?ega se mladi danas najviše boje? Koliko veruju Vladi, a koliko evropskim…  
27.
10.02.2018
FES DISKUTUJE O DIGITALNOJ TRANSFORMACIJI U SRBIJI
 
Digitalna transformacija stavlja politiku, privredu i društvo pred nove izazove. Vlada u Srbiji upravo u digitalnim inovacijama vidi klju? za razvoj i sustizanje razvijenih zemalja Evropske Unije. Da…  
28.
01.01.2018
Energy for tomorrow!
 
Klimatske promene, energetska sigurnost i efikasnost. Koji izazovi se kriju za Srbiju u ovim megatemama i u svetlu evropskih integracija? Autori studije nude svoje odgovore.  
29.
01.01.2018
Overcoming the democratisation deficit in the Western Balkans
 
Pledoaje za koordinisan demokratski angažman svih aktera u civilnom društvu i politici, kako bi se o?uvala evropska perspektiva zemalja Zapadnog Balkana i Evropska unija kao najuspešniji mirovni…  
30.
01.01.2018
Srbija i Kosovo 2035
 
Kako ce izgledati srpsko-kosovski odnosi u 2035. godini?  
Search results 21 until 30 of 37
Nazad na vrh