Političke orijentacije građana Srbije

Strah od promena i želja za stabilnošću pogoduju neliberalnim praksama u državi i društvu kao i nastajanju novih prepreka ka daljoj demokratizaciji u mnogim zemljama Evrope. U ovom kontekstu želimo da istražimo, gde su aktivne tačke srpskog društva danas, šta pospešuje ili blokira spremnost za participaciju, koji podsticaji mogu dovesti do intenzivnije participacije? Šta pokreće ljude, šta ih deli a šta vezuje različite segmente društva?

Političke orijentacije građana Srbije

Fiket, Irena; Pavlović, Zoran; Pudar Draško, Gazela

Političke orijentacije građana Srbije

Kartografija nemoći
Belgrade, 2018

Preuzeti publikaciju (3,3 MB PDF-File)

Friedrich-Ebert-Stiftung
Kancelarija Beograd

Dositejeva 51/1
11000 Beograd, Srbija

+381 11 3283 285
+381 11 3283 271
+381 11 3283 294

Naš tim


Social Media

Pratite nas na Facebooku-u
Pratite nas na Twitter-u

Nazad na vrh