Kvalitet zaposlenosti i tržište rada u Srbiji

roces restrukturiranja i privatizacije, ekonomska kriza i promene vezane za ključne institucije tržišta obeležili su period od poslednjih 15 godina. I pored poboljšanja na tržištu rada u prethodnih nekoliko godina, primetno je da su osnovni indikatori – stopa aktivnosti, stopa zaposlenosti i stopa nezaposlenosti u toku 2016. godine bili lošiji u odnosu na prosek u Evropskoj uniji.

Osim toga, brojni pokazatelji su ukazali i na probleme u vezi sa kvalitetom zaposlenosti u Srbiji: relativno visoko učešće ranjive zaposlenosti, visoka stopa neformalne zaposlenosti i niže učešće zaposlenih radnika koji imaju ugovore na neodređeno vreme. Važan nalaz sprovedenog istraživanja je da u Srbiji postoje značajne međuregionalne i unutarregionalne razlike po pitanju kvaliteta zapošljavanja.

Kvalitet zaposlenosti i tržište rada u Srbiji

Jandrić, Maja; Molnar, Dejan

Kvalitet zaposlenosti i tržište rada u Srbiji

Koliko je Srbija daleko od EU?
Belgrade, 2017

Preuzeti publikaciju (700 KB, PDF-File)

Friedrich-Ebert-Stiftung
Kancelarija Beograd

Dositejeva 51/1
11000 Beograd, Srbija

+381 11 3283 285
+381 11 3283 271
+381 11 3283 294

Naš tim


Social Media

Pratite nas na Facebooku-u
Pratite nas na Twitter-u