Indikatori dostojanstvenog rada u Srbiji

Koji su osnovni nedostaci u pravnom okviru i praksi, u poređenju sa standardima dostojanstvenog rada? Da li aktuelne politike i stanje zakonodavstva mogu obezbediti dostojanstven rad u Srbiji? U kom pravcu mora teći dalje usklađivanje propisa i prakse kako bise osigurao viši kvalitet ostvarivanja radničkih prava?

Proces evropskih integracija je za obe strane dobra prilika za unapređenje kvaliteta vazduha, javnog zdravlja i kvaliteta života građana kroz primenu zakonodavstva Evropske unije u ovoj oblasti.

Indikatori dostojanstvenog rada u Srbiji

Bradaš, Sarita; Reljanović, Mario

Indikatori dostojanstvenog rada u Srbiji

Analiza normativnog okvira i prakse
Belgrade, 2019

Preuzeti publikaciju (1,2 MB PDF-File)

Friedrich-Ebert-Stiftung
Kancelarija Beograd

Dositejeva 51/1
11000 Beograd, Srbija

+381 11 3283 285
+381 11 3283 271
+381 11 3283 294

Naš tim


Social Media

Pratite nas na Facebooku-u
Pratite nas na Twitter-u

Nazad na vrh