Aktivnosti 2019

| 2019, Aktivnosti

Pojačane imigracije i demografski faktori doveli su do povećanja etničke i verske heterogenosti zapadnoevropskih društava, cime je pitanje nacionalnog identiteta gurnuto u prvi plan političke debate, što je izazvalo sukob oko kriterijuma pripadnosti naciji.


više

| 2019, Aktivnosti

Zagađenje vazduha predstavlja izazov kako na evropskom, tako i na regionalnom nivou Zapadnog Balkana. Godišnji izveštaji agencija za zaštitu životne sredine Srbije i Kosova pokazuju alarmantni nivo zagađenosti vazduha, posebno u urbanim sredinama.


više

| 2019, Aktivnosti

Koji su osnovni nedostaci u pravnom okviru i praksi, u poređenju sa standardima dostojanstvenog rada? Da li aktuelne politike i stanje zakonodavstva mogu obezbediti dostojanstven rad u Srbiji? U kom pravcu mora teći dalje usklađivanje propisa i prakse kako bise osigurao viši kvalitet ostvarivanja radničkih prava?


više

| 2019, Aktivnosti

Na koji način mladi u Jugoistočnoj Evropi i Crnoj Gori provode vreme? Koje vrednosti su im važne i šta žele da postignu u životu? Čega se mladi danas najviše boje? Koliko veruju Vladi, a koliko evropskim institucijama, koliko odgovornosti su spremni sami da preuzmu? I najvažnije, gde vide svoju budućnost,u svojim…


više

| 2019, Aktivnosti

Na koji način mladi u Jugoistočnoj Evropi i Srbiji provode vreme? Koje vrednosti su im važne i šta žele da postignu u životu? Čega se mladi danas najviše boje? Koliko veruju Vladi, a koliko evropskim institucijama, koliko odgovornosti su spremni sami da preuzmu? I najvažnije, gde vide svoju budućnost,u svojim zemljama…


više

Friedrich-Ebert-Stiftung
Kancelarija Beograd

Dositejeva 51/1
11000 Beograd, Srbija

+381 11 3283 285
+381 11 3283 271
+381 11 3283 294

Naš tim


Social Media

Pratite nas na Facebooku-u
Pratite nas na Twitter-u

Nazad na vrh