Aktivnosti 2018

10.02.2018 | 2018, Aktivnosti

Digitalna transformacija stavlja politiku, privredu i društvo pred nove izazove. Vlada u Srbiji upravo u digitalnim inovacijama vidi ključ za razvoj i sustizanje razvijenih zemalja Evropske Unije. Da bi rasvetlila šanse i rizike ovog procesa za srpsko društvo u celini fondacija Friedrich Ebert je startovala niz…


više

| 2018, Aktivnosti

Pledoaje za koordinisan demokratski angažman svih aktera u civilnom društvu i politici, kako bi se očuvala evropska perspektiva zemalja Zapadnog Balkana i Evropska unija kao najuspešniji mirovni projekat.


više

| 2018, Aktivnosti

Klimatske promene, energetska sigurnost i efikasnost. Koji izazovi se kriju za Srbiju u ovim megatemama i u svetlu evropskih integracija? Autori studije nude svoje odgovore.


više

| 2018, Aktivnosti

Kako ce izgledati srpsko-kosovski odnosi u 2035. godini?


više

Friedrich-Ebert-Stiftung
Kancelarija Beograd

Dositejeva 51/1
11000 Beograd, Srbija

+381 11 3283 285
+381 11 3283 271
+381 11 3283 294

Naš tim


Social Media

Pratite nas na Facebooku-u
Pratite nas na Twitter-u