Publikacije

Sindikati u Evropi

Bernaciak, Magdalena; Gumbrell-McCormick, Rebecca; Hyman, Richard

Sindikati u Evropi

inovativni odgovori na teška vremena
Belgrade, 2016

Preuzeti publikaciju (380 KB, PDF-File)


Introduction to Serbia's negotiations with the EU on chapter 30

Simović, Ksenija; Lazarević, Nebojša

Introduction to Serbia's negotiations with the EU on chapter 30

external relations
Belgrade, 2014

Preuzeti publikaciju (1,6 MB PDF-File)


Uvod u pregovore Srbije sa EU u okviru poglavlja 30

Simović, Ksenija; Lazarević, Nebojša

Uvod u pregovore Srbije sa EU u okviru poglavlja 30

ekonomski odnosi sa inostranstvom
Belgrade, 2014

Preuzeti publikaciju (1,6 MB PDF-File)


Levica u postkriznom kontekstu

Levica u postkriznom kontekstu

Belgrade, 2014

Preuzeti publikaciju (1,7 MB PDF-File)


Bugari u Srbiji i srpsko-bugarski odnosi u svetlu evropskih integracija Srbije

Bugari u Srbiji i srpsko-bugarski odnosi u svetlu evropskih integracija Srbije

studija prakticne politike ; radni dokument
Belgrade, 2014

Preuzeti publikaciju (800 KB, PDF-File)


Bulgarians in Serbia and Serbian-Bulgarian relations in the light of Serbia's European integration

Bulgarians in Serbia and Serbian-Bulgarian relations in the light of Serbia's European integration

policy study ; working paper
Belgrade, 2014

Preuzeti publikaciju (850 KB, PDF-File)


Iskusenja parlamentarizma

Iskusenja parlamentarizma

Belgrade, 2014

Preuzeti publikaciju (1,2 MB PDF-File)


O čemu pregovaramo i što nam pregovori sa EU donose?

O čemu pregovaramo i što nam pregovori sa EU donose?

Belgrade, 2014

Preuzeti publikaciju (7,5 MB PDF-File)


Crno Gora i EU

Vujašković Dureinović, Maja

Crno Gora i EU

uloga i značaj medija u procesu evropskih integracija
Belgrade, 2014

Preuzeti publikaciju (1,5 MB PDF-File)


Fantom sa imenom "Evropski socijalni model"

Fantom sa imenom "Evropski socijalni model"

Sarajevo, 2006, 2007

Preuzeti publikaciju (660 KB, PDF-File)


Regionalizacija Srbije

Regionalizacija Srbije

Bonn, 2003

Preuzeti publikaciju (5000 KB, PDF-File)


Dometi akcije "Sablja"

Dometi akcije "Sablja"

Bonn, 2003

Preuzeti publikaciju (1380 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Kancelarija Beograd

Dositejeva 51/1
11000 Beograd, Srbija

+381 11 3283 285
+381 11 3283 271
+381 11 3283 294

Naš tim


Social Media

Pratite nas na Facebooku-u
Pratite nas na Twitter-u

Aktivnosti

Nazad na vrh